Aktualności

Skorzystaj z programu “Aktywny samorząd”!

„Aktywny samorząd” w 2024 roku

Summary

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta OzN

Wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć od 1 marca 2024 roku

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności – ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by zminimalizować zakres danych wymaganych do zarejestrowania wniosku. Dużym ułatwieniem będzie możliwość wykorzystywania wprowadzonych danych w przyszłości – w trakcie aplikowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.

Obsługą SOW w Powiatach zajmują się Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.


Ważne terminy dla osób z niepełnosprawnościami:

Termin            Opis

01.03.2024      Rozpoczęcie naboru wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2024      Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

31.05.2024      Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę w (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)

31.08.2024      Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2024      Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

31.12.2024      Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku


Więcej informacji:

Aktywny samorząd w 2024 roku