PROJEKT PILOTAŻOWY – REHABILITACJA –
POD NAZWĄ „REHABILITACJA +”

Grupę docelową w zakresie wdrażania nowej usługi, jak i wiązki usług, stanowią̨:
a) osoby z ograniczeniami mobilności
b) osoby z niepełnosprawnościami
b) osoby w wieku 60+ oraz ich rodziny (lub najbliższe otoczenie w przypadku osób samotnych)
Usługi rehabilitacyjne będą prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej (pomimo dobrej sieci komunikacyjnej w mieście, stosunkowo tanich usług transportu osobowego- taxi, a także usługami w dowozie OzN, to jest cała grupa osób w wieku starszym, która z różnych powodów nie jest w stanie skorzystać z transportu). Dodatkowo model usług mieszanych – w tym właśnie usługi mobilnej konieczny jest z powodu modelowego charakteru przedsięwzięcia.
USŁUGI DODATKOWE:
Wsparcie psychologiczne
Grupowe zajęcia wspierające
Usługi opiekuńcze