Polityka cookies

Strona internetowa www.zaz.zgora.pl jest dysponowana przez Spółdzielnię Socjalną “Zakład Aktywności Zawodowej” z siedzibą przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 20a, 65-021 Zielona Góra, posługującej się KRS: 0000506037, NIP: 9291859156.

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki serwisu (np. komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzysta on/ona podczas przeglądania stron internetowych. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookies zawierają w szczególności: nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. półdzielnia Socjalna “Zakład Aktywności Zawodowej” jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego Użytkownika/Użytkowniczki pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu dokonuje tzw. profilowania – zautomatyzowanego podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie plików cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik/Użytkowniczki może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika/Użytkowniczki mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 9. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Niniejsza Polityka Prywatności powstała z wykorzystaniem wzoru pochodzącego ze strony: ciasteczka.org.pl.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych drogą mailową na dowolny adres, gdzie e-mail przyjmuje strukturę […]@idn.org.pl lub w inny sposób drogą elektroniczną lub analogową, administratorem danych osobowych jest: Spółdzielnia Socjalna “Zakład Aktywności Zawodowej” z siedzibą przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 20a, 65-021 Zielona Góra, posługującej się KRS: 0000506037, NIP: 9291859156.
 2. W opisanych wyżej sytuacjach przyjmuje się, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Użytkownika/Użytkowniczki, i będą przetwarzane za jego/jej zgodą (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO), a w przypadku ujawnienia danych dot. niepełnosprawności czy innych danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) celem podjęcia działań zgodnych z jego/jej wolą.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako, że jest ono „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” tzn. Spółdzielnia Socjalna “Zakład Aktywności Zawodowej” , tj. m.in. prowadzenia korespondencji elektronicznej lub rozmów telefonicznych w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Organizację. Zapewniamy, że dane osobowe, w tym w szczególności adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu w ramach rozpatrzenia przekazanych przez Państwa informacji, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub adresów e-mail w domenie @zaz.zgora.pl, próśb lub wniosków.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia działalności statutowej przez Organizację lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 5. W zakresie, o którym mowa powyżej przetwarzane są następujące dane: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz Identyfikatory urządzeń, Identyfikatory klientów, a jeżeli takowe zostaną ujawnione to adresy e-mail i wszystkie ujawnione nam przez nadawcę dane.
 6. Administrator zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 pkt f RODO informuje, iż dokonuje na stronie internetowej zaz.zgora.pl tzw. profilowania – zautomatyzowanego podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie plików cookies oraz narzędzi Google Analytics. Istotne informacje o zasadach podejmowania automatycznych decyzji oraz przewidzianych konsekwencjach opisane zostały w następujących częściach Polityki Prywatności: Polityka Cookies pkt. 4 oraz Wykorzystanie narzędzi Google Analytics.
 7. Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych).
 8. Uprzejmie informujemy o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Użytkownik/Użytkowniczka posiada jednocześnie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając na piśmie (w tym e-mailowo) stosownego wniosku. Użytkownik/czka winien/winna mieć jednak świadomość, iż ww. oświadczenie woli nie będzie skuteczne wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych. Ponadto Użytkownikowi/czce przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (listownie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem: kancelaria@giodo.gov.pl, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 9. Użytkownik/czka poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności oświadcza, iż jest świadomy/a faktu, iż podanie danych jest dobrowolne a skutkiem braku ich udostępnienia jest brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku/skargi przez Spółdzielnię Socjalną “Zakład Aktywności Zawodowej” .
 10. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Spółdzielnię Socjalną “Zakład Aktywności Zawodowej” ) należy realizować poprzez kontakt z Inspektorem / Inspektorką Danych Osobowych na numer telefonu 723332932 oraz mailowo iod@zaz.zgora.pl

Wykorzystanie narzędzi Google Analytics

 1. Google Analytics jest narzędziem analitycznym udostępnionym przez firmę Google Inc. („Google”), które umożliwia monitorowanie ruchu na stronach internetowych. Właściciele witryn lub osoby zarządzające nimi otrzymują informacje o ich użytkownikach oraz podejmowanych przez nich działaniach.
 2. Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:
  • Identyfikatory online włączając pliki cookies,
  • Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń,
  • Identyfikatory klientów.
 3. Strona www.zaz.zgora.pl korzysta z usługi analizowania danych internetowych Google Analytics oferowanej przez Google. Spółdzielnia Socjalna “Zakład Aktywności Zawodowej” wykorzystuje dane do analiz i pomiarów, by dowiedzieć się, jak są używane nasze usługi. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
 4. Usługi wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby strony internetowej www.zaz.zgora.pl obejmują:
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google Analytics,
  • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
  • raport o wizytach na naszej stronie,
  • raporty aktywności na naszej stronie,
  • Informacje z podziałem na płeć, wiek, położenie geograficzne.
 5. Gromadzone dane zbierane są wyłącznie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Użytkownik/Użytkowniczka witryny www.aktywizacja.org.pl może zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, instalując specjalny dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics. Narzędziablokowania Google Analytics dostępne są na stronie Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny jest dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa Polityka cookies