Aktualności

Opieka koordynowana – idziemy w bardzo dobrym kierunku

Opieka koordynowana

Mamy racje opracowując model opieki koordynowanej w zakresie opieki senioralnej, osób z niepełnosprawnością i osobami w/po kryzysie psychicznym!

Badanie opublikowane w JAMA Health Forum wywołało dyskusję tygodniem HIMSS, sugerując, że pacjenci Medicare Advantage ograniczają wydatki na opiece domowej.

Przekrojowe badanie objęło 178 tys. tradycyjnych pacjentów Medicare i 107 tys. pacjentów Medicare Advantage, analizując tych, którzy mieli opiekę w latach 2019-2022.

W porównaniu do swoich odpowiedników Medicare, pacjenci MA odnotowali krótszy czas pobytu w domowej opiece zdrowotnej (-1,62 dnia)

Widzieli mniej wizyt pielęgniarskich, terapeutycznych i pomocniczych (jedynym wyjątkiem była praca socjalna)

Mieli o 3% niższe szanse na poprawę mobilności

Mieli o 4% niższe szanse na poprawę wskaźników samoopieki

Prawdopodobieństwo wypisania do domu było o 5% wyższe.

Podczas gdy opieka zdrowotna w domu nie jest głównym celem większości planów MA, jest ona ważnym zasobem w utrzymywaniu pacjentów z dala od placówek opiekuńczych lub innej opieki długoterminowej.

Beneficjenci MA są również bardziej skłonni żyć samotnie i bez dużej sieci wsparcia, więc fakt, że są oni częściej wypisywani do społeczności – w połączeniu z mniejszą poprawą mobilności – nie jest świetną receptą na sukces.

Badanie nie zgłębia przyczyn rozbieżności, ale niezależnie od tego, czy różnice wynikają z obciążeń administracyjnych, czy też z ograniczających koszty zachęt planów MA, negatywne konsekwencje dla pacjentów są jasne. Mniejsza niezależność funkcjonalna i większe obciążenie opiekunów.