Czym jest ZAZ
przykłady z Polski

Zobacz najciekawsze realizacje w postaci Zakładów Aktywności Zawodowej. To nimi się inspirujemy i to one pokazują jak województwo lubuskie jest opóźnione w realizacji inicjatyw dla osób z niepełnosprawnościami

chłopak z zespołem Downa

GODNOŚĆ
wszystko prowadza się do tego jednego słowa!

Co piąty Polak jest osobą z niepełnosprawnością. Tak – aż 17% osób boryka się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnej sprawności. Większość z nich siedzi w domu i właśnie do nich adresujemy swoje działania.

Utworzenie ZAZ to nie tylko szansa na pracę, ale przede wszystkim na niezależność zarówno tą ekonomiczną jak i społeczną. To szansa na pełne uczestnictwo w społeczeństwie!

Ilość mieszkańców ZNOF 250 tys.
Ilość osób z niepełnosprawnością min. 7 tys.
Wskaźnik zatrudnienia 13%
Ilość obecnie pracujących OzN 910

Ullamcorper metus semper a a libero luctus sociosqu est lobortis ligula parturient nisl suspendisse fringilla adipiscing curabitur a parturient varius mus habitant www.ipsum.com vitae felis turpis.

Podstawowym celem ZAZ

jest aktywizacja zawodowa

osób z niepełnosprawnością, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników.

CELE ZAZ

Główną misją zakładu jest rehabilitacja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie.

Aktywizacja zawodowa

Pod opieką wykwalifikowanego personelu niepełnosprawni pracownicy rozwijają swoje kompetencje zawodowe, uczą się współpracy w grupie, dzięki czemu zyskują szansę na samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna

Pracownicy chętnie korzystają z sali rehabilitacyjnej, biblioteki; biorą również udział w zajęciach organizowanych poza Zakładem – nurkują, jeżdżą konno, uczą się języków obcych. Co roku integrujemy się na pikniku integracyjnym, spotkaniu wigilijnym oraz zabawie karnawałowej..

Założone cele realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • zróżnicowane szkolenia zawodowe dla pracowników niepełnosprawnych
  • doradztwo zawodowe
  • wsparcie pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów życia codziennego
  • kompleksowo wyposażoną salę rehabilitacyjną
  • organizowanie imprez integrujących

 

Po co są Zakłady Aktywności Zawodowej?

Misją Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z niepełnosprawnościami orzeczonymi w stopniu znacznym i umiarkowanym (z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu).

ULGA PFRON

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123,poz.776 z późn zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający określonej liczby osób niepełnosprawnych jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje jednak pewne ulgi.

Jedną z możliwości skorzystania z obniżenia wpłat na PFRON jest współpraca z naszym Zakładem.

Wpłaty na PFRON, o których mowa ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego 10% wskaźnik zatrudnienia osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest również terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną  usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Misja

Jesteśmy przekonani, że osoby niepełnoprawne mają wiele do zaoferowania. Dlatego wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest naszym celem nadrzędnym.
Inwestujemy w naszych pracowników, bo zależy nam by w pełni rozwinęli swój potencjał zawodowy.

Przekazujemy wsparcie w postaci szkoleń, praktyk, staży, a otrzymujemy pracowników, którzy swoją pracą udowadniają jak duże w nich drzemały możliwości.
Codziennie obserwujemy ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i obowiązków. Efekty naszej wspólnej pracy zawsze są dla nas powodem do dumy.